Oriëntatie
Onderstaande informatie vormt de start van een traject rond rekenen in andere vakken. Hier vindt u een aantal vragen, verdeeld in drie categorieën, die als inspiratie kunnen dienen bij de vormgeving van rekenen in andere vakken binnen de school. Daarnaast vindt u hieronder een korte beschrijving van overige informatie op deze website, zodat u zich sneller wegwijs maakt.
De rode draad in de website zijn een aantal punten, die aandacht verdienen als een school rekenen in andere vakken succesvol vorm wil geven. De onderstaande vragenlijst kan als checklist worden gebruikt. Elke vraag illustreert een aandachtspunt voor de school.

 

Vragen

Schoolkenmerken

 • Welke vormen van gezamenlijk onderwijs tussen vakken kent de school (of het team) in het algemeen?
 • In hoeverre wordt er intern gecommuniceerd over leerplanzaken?
 • Hoe is de veranderbaarheid van:
  • leiding?
  • docenten?
  • ondersteuning?
 • Hoe succesvol zijn onderwijsvernieuwingen binnen de school?

Keuzes

 • Welke (les)variant kiest de school? Aparte rekenlessen of niet?
 • Welke leermiddelen worden gebruikt voor rekenen in andere vakken?
 • Welke vakken doen mee aan rekenen in andere vakken?
 • Welke leerjaren doen mee aan rekenen in andere vakken?
 • Hoe worden de rekenleerinhouden verdeeld over de deelnemende vakken?
 • Wie geeft primair uitleg over rekenen?
 • Hoe wordt door vakdocenten feedback gegeven aan leerlingen op hun rekenprestaties?

Ontwikkelpunten:

 • Is bekend welke rekenleerinhouden in de vakken aan bod komen?
 • Is bekend wanneer de rekenleerinhouden in de vakken aan de orde komen?
 • Is er afstemming tussen de vakken over het gebruik van rekenstrategieën en/of oplossingsstrategieën?
 • Is er afstemming tussen de vakken over het gebruik van taal en notaties?
 • Is er afstemming tussen de vakken over de tijdsplanning van rekenleerinhouden?
 • Heeft de school (of team) de rollen, taken en bevoegdheden ten aanzien van rekenen vastgelegd?
 • Worden ouders en/of docenten uit de voor- en vervolgopleidingen betrokken bij het rekenonderwijs?
 • Zijn de vakdocenten rekenbekwaam?
 • Hebben vakdocenten kennis van rekendidactiek?
 • Worden docenten uit de verschillende vakken geraadpleegd over de rekenontwikkeling van de leerlingen?

Meer informatie

Bovenstaande vragen en aandachtspunten worden op deze website verder uitgewerkt (RekenTrajectScan) en met materialen ondersteund.

Onder Aan de slag vindt u een overzicht met de verschillende stappen in een traject rond rekenen in andere vakken.

Onder Ondersteunende materialen vindt u materialen en links die uw traject kunnen ondersteunen, waaronder de RekenTrajectScan.

Onder Afstemming vindt u uitgebreide informatie en hulpmiddelen om te komen tot afstemming rond onder andere planning, didactiek en taal & notaties.