Ondersteunende materialen bij afstemming
Deze website is in ontwikkeling. Een aantal materialen zal in 2014 worden toegevoegd.

 

Afstemming op planning
Plannings- en inventarisatie-instrumentInventarisatie-instrument om in beeld te brengen welke rekenvaardigheden binnen de school bij welke vakken en wanneer aan bod komen en op welk referentieniveau.
Het instrument biedt de mogelijkheid om niveauverschillen zichtbaar te krijgen (aangeboden stof boven 2F of 3F) en een overzicht te genereren van alle ingevoerde planningsinformatie. 
Het instrument is bedoeld voor de rekencoördinator en vakdocenten.
Webapplicatie met inlogmogelijkheid.


Afstemming op didactiek
Taal, notaties en betekenis rond rekenen in de vakkenInventarisatie van taal en notaties in verschillende vakken met woordenlijst en voorbeelden.

Inventarisatie uitgevoerd door W. Spek (SLO)

Schoolvoorbeeld 'spiekboekje rekenen''Spiekboekje rekenen': Voorbeeld van een school die bezig is met rekenen in andere vakken en als eindproduct een hulpmiddel bij het rekenen heeft ontwikkeld.


Korte impressie in van twaalf tot achttien (9, 2013).
Meer informatie
Achtergronden van verhoudingstabellen in wiskunde en natuurwetenschappenEen beschrijving van de wiskundige achtergronden van verhoudingstabellen, de manier waarop ze in de brugklas bij wiskunde geïntroduceerd worden en waarom ze zo goed in de natuurwetenschappen kunnen worden gebruikt.

Valk, T. van der, M. Wijers & H. Broekman (2001). Nieuwe Wiskrant, 20(3), 44-49.

Aandachtspunten bij het gebruik van verhoudingstabellen in de natuurwetenschappenEen beschrijving van het praktisch gebruik van verhoudingstabellen tabellen in de natuurwetenschappen en de wijze waarop ze voorkomen in schoolboeken.


Valk, T. van der, M. Wijers (2001). Nieuwe Wiskrant, 20(4), 23-27.

Rekenen bij economieEen beschrijving van de verschillen in aanpak van rekenproblemen bij de vakken economie en wiskunde.


Kneppers, L. (2010). Nieuwe Wiskrant, 30(2), 8-11.

Taalgericht vakonderwijsWebsite met informatie over mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. Het is een uitwisselingspunt van materialen, ervaringen en ontwikkelingen. Een van de publicaties gaat specifiek over werken aan vaktaal bij exacte vakken.


Website van Platform taalgericht vakonderwijs